Aanmelden 1e jaar: schooljaar 2021-2022

Vanaf zaterdag 24 april 2021 kan u uw zoon/dochter bij ons aanmelden voor het 1e jaar.
Wij houden u via deze weg verder op de hoogte over de procedure. Raadpleeg regelmatig onze website!

Delen