top of page

Dagverloop

08u00

08u15

09u05

09u55

10u10

11u00

11u50

12u45

13u35

14u25

15u15

Op school aanwezig

Eerste lesuur

Tweede lesuur

Pauze

Derde lesuur

Vierde lesuur

1e graad: middagpauze
2e & 3e graad: vijfde lesuur

1e graad: zesde lesuur
2e & 3e graad: middagpauze

Zevende lesuur

Achtste lesuur

Einde schooldag / Negende lesuur

16u05

Einde schooldag

bottom of page