1e jaar A

Werkwijze inschrijvingen rekening houdend met de coronamaatregelen

Alle inschrijvingen, waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is, worden opgeschort tot en met 31 augustus 2020. Inschrijvingen zijn enkel op afstand mogelijk. Daarom schakelen we over op een digitale manier. Een inschrijving is pas definitief als het schoolreglement en het pedagogisch project is ondertekend (bijvoorbeeld met een elektronische handtekening, scan of foto van de ondertekening). Gelieve daarom volgende stappen te doorlopen:

1.  Inschrijvingsfiche

Gelieve deze in te vullen, af te printen en te ondertekenen. Dit document kan u ons bezorgen via mail (inschrijvingen@materdeibrasschaat.be) of via de post (Mater Dei, Bredabaan 394, 2930 Brasschaat). Belangrijk is dus dat het document is ondertekend.

2. Persoonlijk contact

Daarnaast is een persoonlijk contact bij een inschrijving cruciaal. Van zodra we de inschrijvingsfiche hebben ontvangen, nemen we telefonisch contact met u op. Aan de hand van de gegevens die u doorstuurde, zal u samen met ons kunnen beslissen in welke klas uw zoon of dochter het best zal kunnen studeren in het secundair onderwijs.  In Mater Dei kan gekozen worden om dit 1e leerjaar A te starten in keuzepakket verdieping of keuzepakket remediëring. Het laatste rapport en de BASO-fiche (indien u dit hebt ontvangen) helpen hierbij. Neem deze documenten er zeker bij!

3. Schoolbenodigdheden en boekenlijst 1A

Via dit document informeren we u over het materiaal dat onze leerlingen in 1A nodig hebben. Ook de informatie over de boeken en hoe u deze kan bestellen, vindt u hier terug.

4. Regeling 1e schoolweken 2020-2021

1 september zal er snel zijn! We brengen u alvast op de hoogte van de opstart van het nieuwe schooljaar.

Nuttige informatie

Infopagina 1e Graad

Delen