1e jaar B

Werkwijze inschrijvingen rekening houdend met de coronamaatregelen

Alle inschrijvingen, waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is, worden opgeschort tot en met 31 augustus 2020. Inschrijvingen zijn enkel op afstand mogelijk. Daarom schakelen we over op een digitale manier. Een inschrijving is pas definitief als het schoolreglement en het pedagogisch project is ondertekend (bijvoorbeeld met een elektronische handtekening, scan of foto van de ondertekening). Gelieve daarom volgende stappen te doorlopen:

1.  Inschrijvingsfiche

Gelieve deze in te vullen, af te printen en te ondertekenen. Dit document kan u ons bezorgen via mail (inschrijvingen@materdeibrasschaat.be) of via de post (Mater Dei, Bredabaan 394, 2930 Brasschaat). Belangrijk is dus dat het document is ondertekend.

2. Persoonlijk contact

Daarnaast is een persoonlijk contact bij een inschrijving cruciaal. Van zodra we de inschrijvingsfiche hebben ontvangen, nemen we telefonisch contact met u op.  Het laatste rapport en de BASO-fiche (indien u dit hebt ontvangen) en eventuele zorgdocumenten helpen hierbij. Neem deze documenten er zeker bij de hand!

We overlopen dan samen met u deze gegevens zodat u hier een daar nog een toelichting kan geven.

3. Schoolbenodigdheden en boekenlijst 1B

Via dit document informeren we u over het materiaal dat onze leerlingen in 1B nodig hebben. Ook de informatie over de boeken en hoe u deze kan bestellen, vindt u hier terug.

4. Regeling 1e schoolweken 2020-2021

1 september zal er snel zijn! We brengen u alvast op de hoogte van de opstart van het nieuwe schooljaar.

Nuttige informatie

1e Graad

Delen