Inschrijvingsfiche 2017-2018

Meebrengen

Gegevens over de leerling

Naam
Voornaam
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Thuistaal
Rijksregisternr.
Straat + huisnr  
Postcode Gemeente

Gegevens over de gezinssituatie

Wettige vader
Naam
Voornaam
GSM
Telefoon
E-mail
Burgerlijke staat
Moedertaal
Adres (enkel in te vullen indien het adres verschilt van het adres van de leerling)
Straat + huisnr  
Postcode Gemeente
Wettige moeder
Naam
Voornaam
GSM
Telefoon
E-mail
Burgerlijke staat
Moedertaal
Adres (enkel in te vullen indien het adres verschilt van het adres van de leerling)
Straat + huisnr  
Postcode Gemeente
Gezinssituatie
Voornaam broer/zus in onze school
Klas broer/zus
Verantwoordelijkheid voor de opvoeding wordt gedragen door:
Zijn er andere personen betrokken bij de opvoeding van de leerling?
Naam
Voornaam
Straat + huisnr  
Postcode Gemeente
Telefoon

Studieinformatie

Naam basisschool
Adres basisschool
Secundair onderwijs & adres (indien van toepassing)
Schooljaar School + adres Leerjaar Studierichting/optie Resultaat/attest/clausule/advies
2016-2017
2015-2016

Nuttige informatie

Advies lagere school
Heeft de leerling gezondheidsproblemen?
Is er extra leerzorg geweest in het verleden?
Is er voor volgend schooljaar een vraag naar extra zorg?
De inschrijvende ouder verklaart t.o.v. de school in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met de instemming van de andere ouder.

Delen