Inschrijvingsfiche 2020-2021

Wegens minimale bezetting op onze school, vragen we ons te mailen als u uw kind wenst in te schrijven voor het 1e jaar.
U kan een mail sturen naar inschrijvingen@materdeibrasschaat.be,  graag met uw naam en telefoonnummer.
Mocht er reeds een broer/zus op onze school zitten, gelieve dit ook zeker te vermelden in uw mail.

Gegevens over de leerling

Naam
Voornaam
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Thuistaal
Rijksregisternr.
Straat + huisnr  
Postcode Gemeente
Gsm

Gegevens over de gezinssituatie

Wettige vader
Naam
Voornaam
Gsm
Telefoon
E-mail
Burgerlijke staat
Moedertaal
Spreekt Nederlands
Adres (enkel in te vullen indien het adres verschilt van het adres van de leerling)
Straat + huisnr  
Postcode Gemeente
Wettige moeder
Naam
Voornaam
Gsm
Telefoon
E-mail
Burgerlijke staat
Moedertaal
Spreekt Nederlands
Adres (enkel in te vullen indien het adres verschilt van het adres van de leerling)
Straat + huisnr  
Postcode Gemeente
Gezinssituatie
Voornaam broer/zus in onze school
Klas broer/zus
Verantwoordelijkheid voor de opvoeding wordt gedragen door:
Zijn er andere personen betrokken bij de opvoeding van de leerling?
Naam
Voornaam
Straat + huisnr  
Postcode Gemeente
Telefoon

Studieinformatie

Naam basisschool
Adres basisschool
Secundair onderwijs & adres (indien van toepassing)
Schooljaar School + adres Leerjaar Studierichting/optie Resultaat/attest/clausule/advies
2019-2020
2018-2019

Enkel voor inschrijvingen in het eerste jaar

Geef een eerste (1) en tweede (2) keuze door voor de invulling van de talenturen. Eén van de twee keuzes wordt toegewezen.
creatief atelier culinair atelier artistiek atelier
expressief atelier STEM-atelier

Nuttige informatie

Advies lagere school
Heeft de leerling gezondheidsproblemen?
Is er extra leerzorg geweest in het verleden?
Is er voor volgend schooljaar een vraag naar extra zorg?
Middagpauze
De leerlingen van 1e en 2e graad brengen hun middagpauze in de school of thuis* door en dit voor alle schooldagen. ‘Rondhanggedrag’ in de buurt van de school wordt niet toegelaten.
(*thuisadres of bij familieleden in de directe omgeving van de school)

Vanaf volgend schooljaar wordt al onze correspondentie digitaal verstuurd. Indien u toch een papieren versie wenst, gelieve dit vinkje aan te kruisen.
De inschrijvende ouder verklaart t.o.v. de school in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met de instemming van de andere ouder.

Delen