top of page
Arts met jongen in rolstoel praten

Maatschappij en welzijn

Dit zijn de richtingen die wij aanbieden in de derde graad binnen het domein maatschappij en welzijn:

Inhoud van het studiedomein

Ben jij geïnteresseerd in het functioneren van het menselijk lichaam, de complexe dynamiek van de maatschappij, het gedrag van individuen, lifestyle, voeding, gezondheid, agogiek, …? Dan ben je wellicht op zoek naar een studierichting waarin de mens en de maatschappij centraal staan.

Je houdt van creatieve uitdagingen en je hebt de wens om mensen te begeleiden of zorg te dragen voor anderen. Je kijkt met een wetenschappelijke blik naar mens en maatschappij, altijd kritisch en onderzoekend.

Binnen dit studiedomein staat het verhogen van het lichamelijk, psychisch of sociaal welbevinden van mensen centraal. Soms richt je je op specifieke doelgroepen of op individuen die in onze samenleving zorg of ondersteuning nodig hebben. Zowel een gezonde als persoonlijke levensstijl spelen hierbij een cruciale rol. De te behandelen thema’s worden benaderd vanuit menswetenschappelijke invalshoeken, allemaal ondersteund door relevante aspecten van natuurwetenschappen. 

Humane wetenschappen

Deze dynamische studierichting van de doorstroomfinaliteit bied je een brede algemene vorming die samensmelt met een stevige theoretische diepgang. Als toekomstige denker of analyticus leer je menswetenschappelijke, filosofische en politiek en sociaal-wetenschappelijke concepten te hanteren op een abstracte manier. Je verdiept je in filosofie, kunst, politieke, sociale en gedragswetenschappen, statistiek, en je hebt een gezonde nieuwsgierigheid om alle aspecten van het menselijk bestaan te bestuderen, analyseren en begrijpen. 

Je wordt uitgedaagd om te filosoferen over het wezen van de mens, de complexiteit van de wereld om ons heen, en de nuances tussen goed en kwaad. Je leert met ‘nieuwe‘ ogen naar kunst te kijken en de geheimen van kunstwerken te ontrafelen binnen een rijk kunsthistorisch kader. In het vak sociale en gedragswetenschappen leer je verbanden te leggen tussen de hedendaagse samenleving, de politiek en het menselijk gedrag.

Wat maakt Humane Wetenschappen uniek? Deze richting zal je inzicht geven in complexe leerinhouden, maar je zal er ook logisch leren redeneren en verbanden  leggen tussen verschillende concepten. Je doet diepgaande kennis op in een kort tijdsbestek en ontwikkelt het vermogen om vanuit diverse wetenschapsgebieden analytisch en wetenschappelijk te kijken naar mens en samenleving.

D-finaliteit

image.png

Welzijnswetenschappen

Deze studierichting uit de doorstroomfinaliteit combineert een verrijkende brede algemene vorming met diepgaande inzichten in filosofie, sociale en gedragswetenschappen, statistiek en biologie.

In Welzijnswetenschappen gaan leerlingen verder dan louter theoretische kennis: je filosofeert over de essentie van de mens, de wereld om ons heen, ethiek, geluk en de diepere betekenis van het leven. Tegelijkertijd ontwikkel je een solide wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen, waarbij je verbanden legt met actuele maatschappelijke thema's, sociaal recht, communicatie en menselijk gedrag. 

Je kan goed verbanden leggen, logisch redeneren en je bent in staat om snel een scherp inzicht te verwerven in complexe leerstof. Wat deze studierichting extra bijzonder maakt, is de vaardigheid van de leerlingen om wetenschappelijke theorieën te vertalen naar concrete toepassingen in domeinen als gezondheid, welzijn, onderwijs en samenleving. 

 Wil jij een diepgaande kennis verwerven in sociale en gedragswetenschappen, (ortho)pedagogiek, filosofie, anatomie en fysiologie, statistiek en heb je een oprechte interesse in de diverse aspecten van het menselijk bestaan? Dan is deze richting misschien de jouwe! 

D-finaliteit

image.png

Opvoeding & begeleiding

In deze studierichting uit de dubbele finaliteit ontwikkel je aan de hand van inspirerende voorbeelden uit de kinderopvang een degelijke basiskennis in psychologie, (ortho)pedagogiek, relevante wetgeving, deontologie en de rol van de mens in de samenleving. Je leert pedagogisch handelen met een focus op het begeleiden van mensen met een beperking. Het leerprogramma is doordrenkt met theorie en praktische toepassingen, waardoor je je zal kunnen onderscheiden als een bekwame en effectieve professional.

Deze studierichting is ideaal als je gedreven bent om theoretische kaders toe te kunnen passen op het gebied van opvoeding, begeleiding (inclusief kinderopvang), psychologie en de bredere maatschappelijke context. De focus ligt op (ortho)pedagogiek, ontwikkelingspsychologie (0 tot 12 jaar), gezondheidsbevordering, gezondheidsgedrag en sociaal gedrag. Je bent niet alleen sociaal, creatief en communicatief vaardig, maar je hebt ook een passie voor het werken met kinderen.

Na het 6e jaar kan je, op basis van de competenties uit de beroepskwalificaties kinderbegeleider baby’s/peuters/schoolgaande kinderen succesvol doorstromen naar een job op de arbeidsmarkt. Een professionele bacheloropleiding binnen hetzelfde interessegebied, zoals bvb. onderwijs, pedagogie van het jonge kind, sociaal-agogisch werk, behoort eveneens tot de mogelijkheden.

D/A-finaliteit

image.png

Gezondheidszorg

In deze studierichting uit de dubbele finaliteit ontwikkel je een degelijke wetenschappelijk-theoretische basis met betrekking tot gezondheidsbevordering. Je maakt kennis met verschillende deelaspecten van de psychologie zoals ontwikkelingspsychologie en gezondheidspsychologie. Je leert daarbij de relevante wetgeving en deontologie uit de sector. Je bestudeert de mens op zowel organisch als anatomisch vlak en je gaat dieper in op de relatie tussen beide.

Mede door jouw sterke sociale en communicatieve vaardigheden werk jij graag met mensen. Je ontwikkelt in deze studierichting niet alleen theoretische kaders, maar je verwerft ook de praktische vaardigheden en empathie die nodig zijn om een verschil te maken in de wereld van de gezondheids- en welzijnszorg!


Na het zesde jaar kan je beslissen om verder te studeren in het hoger onderwijs of kan je je intrede te doen op de arbeidsmarkt als verzorgende of zorgkundige.  Kies je om verder te studeren, dan zijn professionele bacheloropleidingen in wetenschappelijke studiegebieden (zoals o.a. verpleegkunde, vroedkunde, gezondheidszorg, ergotherapie, voedings- en dieetkunde, enz.) een haalbare kaart.

D/A-finaliteit

image.png

Moderealisatie

Op zoek naar een studierichting uit de arbeidsmarktfinaliteit waar creativiteit en vakmanschap samenkomen? De richting Moderealisatie biedt een unieke mix van technische en praktische vaardigheden die essentieel zijn voor succes in de mode-industrie.

In deze studierichting ontdek je de kunst van stik- en afwerkingstechnieken, je perfectioneert het strijken en retoucheren van diverse modeartikelen en je bereidt je voor op een boeiende carrière als winkelverkoper in een trendy modewinkel. In het leerproces ontwikkel je geleidelijk autonomie en leer je effectieve handelingen om concrete uitdagingen aan te gaan. Je wordt niet alleen getraind om klanten te informeren en adviseren, maar ook om de verkoop vakkundig af te handelen.

Taalvaardigheden spelen hierbij een cruciale rol. Je scherpt niet alleen je Nederlands aan, maar je ontwikkelt ook communicatieve vaardigheden in het Frans en Engels.

Na het zesde jaar kan je gaan werken in de mode retailsector (verkoop). Daarnaast kan je ook aan de slag in de confectiesector (uitvoerende taken) en in de retouchewereld. 

A-finaliteit

image.png

Basiszorg & ondersteuning

Ontdek de weg naar een betekenisvolle carrière in de zorg met onze richting Basiszorg en Ondersteuning! Deze praktische opleiding uit de arbeidsmarktfinaliteit is perfect voor leerlingen die willen doorgroeien naar een zorg- of welzijnsberoep.

Je bent praktisch aangelegd en hebt een sterke interesse in technische vaardigheden voor de zorg. Binnen veilige leersituaties groei je geleidelijk aan naar meer autonomie. Daarnaast ben je ook communicatief vaardig. Je houdt ervan om te werken met kwetsbare mensen, met wie je respectvol en motiverend omgaat. Van het verzorgen van maaltijden en linnen tot het creëren van een aangename woon- en leefomgeving. Naast de essentiële huishoudelijke en logistieke vaardigheden verwerf je ook de essentiële competenties voor diverse zorg- en welzijnsberoepen, zoals die met kinderen en ouderen.

Op het einde van het zesde jaar ben je met onderstaande beroepskwalificaties klaargestoomd om het werkveld in te stappen.

  • Huishoudhulp zorg

  • Logistiek assistent in de zorg

  • en een set van relevante competenties uit de beroepskwalificaties Verzorgende, zorgkundige, kinderbegeleider baby’s en peuters en kinderbegeleider schoolgaande kinderen

Toch nog verder studeren? Het diploma Basiszorg en ondersteuning geeft je toegang tot:

  • een beroepsgerichte Se-n-Se opleiding (7e specialisatiejaar) waarin je bijkomende beroepskwalificaties behaalt en je kan gaan werken in de sector van de zorg

  • een HBO5-opleiding (bvb. HBO5 Verpleegkunde)

  • een eenjarige Se-n-se opleiding ‘naamloos jaar’. Na het behalen van dit extra jaar kan je de overstap maken naar het hoger onderwijs.

A-finaliteit

image.png
bottom of page