top of page
Arms

Maatschappij en welzijn

Dit zijn de richtingen die wij aanbieden in het 7e jaar:

Inhoud van het studiedomein

Ben jij geïnteresseerd in het functioneren van het menselijk lichaam, de complexe dynamiek van de maatschappij, het gedrag van individuen, lifestyle, voeding, gezondheid, agogiek, …? Dan ben je wellicht op zoek naar een studierichting waarin de mens en de maatschappij centraal staan.

Je houdt van creatieve uitdagingen en je hebt de wens om mensen te begeleiden of zorg te dragen voor anderen. Je kijkt met een wetenschappelijke blik naar mens en maatschappij, altijd kritisch en onderzoekend.

Binnen dit studiedomein staat het verhogen van het lichamelijk, psychisch of sociaal welbevinden van mensen centraal. Soms richt je je op specifieke doelgroepen of op individuen die in onze samenleving zorg of ondersteuning nodig hebben. Zowel een gezonde als persoonlijke levensstijl spelen hierbij een cruciale rol.

De te behandelen thema’s worden benaderd vanuit menswetenschappelijke invalshoeken, allemaal ondersteund door relevante aspecten van natuurwetenschappen. 

7e jaar: Kinderzorg

Ben jij klaar om je passie voor kinderen om te zetten in een boeiende en betekenisvolle carrière? Onze richting "Kinderzorg" biedt je een unieke kans om je te specialiseren in de zorg voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 

Wat kun je verwachten?
Je leert hoe je op een pedagogisch verantwoorde manier omgaat met baby's, peuters en kinderen. Maar onze opleiding gaat verder dan alleen het verzorgen van kinderen. Je ontwikkelt ook de vaardigheden om kinderen op te vangen, te animeren en mee op te voeden.

Praktijkgerichte Opleiding
Een belangrijk onderdeel van onze opleiding is de praktijkervaring die je opdoet tijdens stages. Je maakt kennis met verschillende vormen van kinderopvang, zoals kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. In deze levensechte situaties leer je methodisch werken en krijg je inzicht in hoe je kunt bijdragen aan het welbevinden van elk kind. Bovendien leer je omgaan met diversiteit, samenwerken met ouders en collega's, en zelfstandig instaan voor de totaalzorg, zelfs in complexere situaties.

Voorbereiding op de Toekomst
Deze opleiding bereidt je voornamelijk voor om direct aan de slag te gaan als kinderbegeleider in de kinderopvang. Maar we houden ook rekening met jouw toekomstplannen. Afhankelijk van je capaciteiten, interesses en inzet, behoort de verdere doorstroming naar het hoger onderwijs ook tot de mogelijkheden. 

A-finaliteit

7e jaar: thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

Dit specialisatiejaar is speciaal ontworpen voor leerlingen die zich verder willen specialiseren in het werken met gezinnen en ouderen. In deze opleiding duik je dieper in de kennis en vaardigheden die je al hebt opgedaan. Je leert werken met specifieke doelgroepen en complexe zorgsituaties, wat je voorbereidt op een carrière in de thuiszorg, ouderenzorg of ziekenhuissector. We leggen de nadruk op zelfstandiger functioneren, zodat je met vertrouwen en competentie je toekomstige rol kunt vervullen.

Praktijkervaring: Leren door Doen


Een belangrijk onderdeel van onze opleiding is de uitgebreide praktijkervaring, zowel binnen als buiten de school. Naast praktijkervaring zorgen we ervoor dat je de nodige vakkennis verwerft en je algemene kennis bijspijkert. Je leert werken in diverse, complexere zorgsituaties: eerst onder begeleiding, later zelfstandig. Je leert functioneren als lid van een verpleegkundige equipe, werken binnen een zorgplan en omgaan met diversiteit. Vaardigheden zoals observeren, rapporteren en zorgen voor het welzijn van ouderen en gezinnen staan centraal in deze opleiding.

Toekomstperspectieven


Na het succesvol afronden van deze richting kun je aan de slag als verzorgende in een team onder begeleiding van een verpleegkundige of maatschappelijk werker. Verder studeren behoort ook tot de mogelijkheden, afhankelijk van je capaciteiten, interesses en inzet.

A-finaliteit

bottom of page