Drugbeleid

Uit het schoolreglement: “Onze school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid en die van anderen.  Zij willen bewust mee helpen jongeren te behoeden voor overmatig drinken, roken en voor het misbruik van geneesmiddelen en het gebruik van genotsmiddelen.  Als school streven we dan ook naar een drugloze school.  Dit is een school waar geen drugs worden gebruikt en verhandeld. …”

Een aantal leerkrachten engageren zich om de doelstelling van het drugbeleid vorm te geven, leerlingen duidelijk en correct te informeren en te helpen in geval van een drugsprobleem.

Delen