Leerlingenbegeleiding

Een luisterend oor, een bemiddelaar, of een goede adviseur bij het studeren … je hebt er soms nood aan.

De leerlingenbegeleiding van Mater Dei staat steeds klaar om leerlingen te helpen of te begeleiden op het vlak van sociale en emotionele problemen. Voor een studieprobleem of studiebegeleiding kan je hier ook terecht.

1e graad:

Mevrouw Brepoels en mevrouw Van Aken werken op secretariaat A waar zij de leerlingendossiers in orde brengen. Bovendien zorgen zij voor afspraken op organisatorisch vlak. Je ziet hen ook op de speelplaats A, waar zij toezicht hebben. Op die manier kennen zij ook veel leerlingen en zijn zij voor hen herkenbaar. Als er ruzie is, zullen zij hier en daar bemiddelen. Leerlingen die uit de klas gezet worden, komen ook bij hen terecht om verantwoording af te leggen. Als je ziek wordt, een conflict hebt of gewoon je hart eens wil luchten, kan je ook steeds bij hen terecht.

Mevrouw Verheyen en mevrouw Luyten zijn leerkrachten in de eerste graad. Bovendien zijn zij coördinatoren van de eerste graad en begeleiden zij leerlingen met studieproblemen. Ook leerlingen met leerstoornissen worden door hen opgevolgd.

2e en 3e graad:

Meneer Chantrain werkt op secretariaat B en is vooral verantwoordelijk voor de leerlingendossiers van de tweede en derde graad. Hij is begeleider bij de strafstudie en coördineert de avondstudie. Ook hem zie je regelmatig op de speelplaats voor toezicht en ’s morgens staat hij aan de schoolpoort. Op die wijze is hij voor velen herkenbaar en aanspreekbaar.

Leerlingen kunnen ook bij hem terecht voor een babbel of advies. Soms verwijst hij door naar zijn collega’s. Als het nodig is, neemt hij contact op met ouders.

Mevrouw Koevoets is deeltijds lesgever en deeltijds leerlingenbegeleider in de school. Zij doet vooral de opvolging van telaatkomers, strafstudie en dergelijke.
Zij is net als meneer Chantrain aanspreekpunt in de school voor de leerlingen van het 3e, 4e, 5e, 6e en 7e jaar.

Mevrouw Dierickx en mevrouw van Bergen zijn leerkrachten in de bovenbouw. Zij begeleiden leerlingen met studieproblemen. Ook leerlingen met leerstoornissen worden door hen opgevolgd.
Verder staan zij in voor trajectbegeleiding en begeleidingsplannen.

Delen