Overlegorganen

Onze school heeft volgende overlegorganen:

  • Leerlingenraad
  • Milieuraad
  • Ouderraad
  • Schoolraad

Delen