Leerlingenraad

‘De leerlingenraad denkt mee na over ‘school maken’.  Leerlingen leren overleggen en organiseren.  De kerstmarkt en de schoolfuif zijn naast andere initiatieven, jaarlijkse evenementen die georganiseerd worden door de leerlingenraad.

Die leerlingenraad is samengesteld uit vrijwillige leerlingen die regelmatig vergaderen. Van hen wordt natuurlijk verwacht dat ze aanwezig zijn op alle vergaderingen en bijeenkomsten en actief meewerken aan de acties of projecten die georganiseerd worden.  Samen met een aantal enthousiaste leerkrachten leer je dan ook participeren in het schoolleven.

Delen