Milieuraad

Wil jij ook je voetafdruk zo klein mogelijk houden?  Dan is de milieuraad de plaats om samen na te denken over hoe je je schoolgenoten bewust kan maken over milieuvriendelijk gedrag op grote en kleine schaal.  Elke geëngageerde en milieubewuste leerling is welkom.

Delen