Kostenraming

Voor de kostenraming per klas, zie pagina 44 en 45 van het schoolreglement.

U kan het schoolreglement vinden onder Onze school – Schoolreglement.

Delen