Studietoelagen

De aanvraagformulieren zijn op onze school ter beschikking op het secretariaat. Wie voordien reeds een toelage heeft aangevraagd, krijgt automatisch een nieuw formulier thuis bezorgd.
Meer info op www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/aanvraag.

Delen