Solidariteitsfonds

Onze school wil een school zijn waar alle leerlingen gelijke kansen krijgen en dus iedere leerling, ongeacht zijn of haar achtergrond, zich ten volle kan ontplooien.

Dit houdt in dat we ervoor zorgen dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan alle schoolactiviteiten en dat financiële middelen geen drempel mogen zijn om 100% te participeren. Om dit doel te vervullen, is het nodig dat sommige leerlingen en hun gezinnen financiële ondersteuning krijgen om hen zodanig dezelfde en dus eerlijke kansen te bieden in onze school. Op die manier hopen we als school de impact van armoede aan te pakken en ervoor te zorgen dat ons onderwijs een echte gelijkmaker kan zijn voor iedereen.

Vanuit de overtuiging dat onze school een beter zicht moest krijgen de valkuilen wat betreft het financieel luik voor ouders en leerlingen, is de school tijdens het schooljaar 2020 – 2021 ingestapt in het project van ‘Samen Tegen Onbetaalde Schoolrekeningen – vzw Krijt’. In het kader hiervan werd ook een bevraging gedaan bij het voltallige personeel m.b.t het doel en de eventuele oprichting van een solidariteitsfonds. Op basis van de antwoorden van deze bevraging stelden we een reglement op.

Het solidariteitsfonds heeft twee uitgangspunten:

· de impact van armoede wegwerken op schoolniveau

· transparantie bieden naar personeel, ouders en leerlingen betreffende de criteria om in aanmerking te komen voor (financiële) ondersteuning.

DOEL

Het doel van het solidariteitsfonds is om financiële ondersteuning te bieden aan kansarme leerlingen van de eigen school, om alle leerlingen te laten deelnemen aan de door de school ingerichte activiteiten of initiatieven met een pedagogisch of sociaal doel.

Het fonds treedt officieel in werking op 01 januari 2022.

Downloads

Delen