1e Graad

1e leerjaar A

In het eerste leerjaar A ligt de nadruk duidelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen: een echt oriënterend jaar om je interesses beter te ontdekken en te verkennen.

Alle klassen van het eerste leerjaar A krijgen gedurende 28 van de 32/33 lesuren dezelfde basisvakken.  De gemeenschappelijkheid is dus groot.  Het verschil wordt gemaakt door de overblijvende 4 of 5 lesuren.  Heel wat vakken ken je al van de basisschool: aardrijkskunde, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, muzikale en plastische opvoeding.  In het vak Techniek leer je over elektrische kringloop, technisch tekenen, informatie- en communicatietechnologie. Tijdens het uurtje leefsleutels leer je je organiseren, leer je hoe je je huiswerk en lessen aanpakt en wordt er ook gewerkt aan een fijne klassfeer.

Voor de overblijvende 4 of 5 lesuren kan je in onze school kiezen tussen drie keuzepakketten.

Keuzepakket STEM

STEM staat voor Sience, Technology, Engineering en Maths. Wetenschappen, technologie en wiskunde wordt op geïntegreerde wijze aangeboden.
De gemeenschappelijke vakken worden aangevuld met 3 uren STEM en met 2 initiatie-uren. Tijdens deze 2 initiatie-uren maak je kennis met verschillende studiedomeinen.

Keuzepakket Verdieping

De gemeenschappelijke vakken worden aangevuld met extra uren verdieping voor het vak Frans (1 uur), wiskunde (1 uur) en met 2 initiatie-uren.  Tijdens deze 2 initiatie-uren maak je kennis met verschillende studiedomeinen.

Keuzepakket Ondersteuning

De gemeenschappelijke vakken worden aangevuld met extra uren ondersteuning voor het vak Frans (1 uur), wiskunde (1 uur) en met 2 initiatie-uren.  Tijdens deze 2 initiatie-uren maak je kennis met verschillende studiedomeinen.


1e leerjaar B

In het eerste leerjaar B wordt de leerstof uit de basisschool nog eens aan een rustig tempo herhaald.  Zo krijg je de kans om in kleine groepjes tekorten uit de basisschool weg te werken.  Ook wie liever praktisch wil leren, kan starten in het eerste leerjaar B. Je krijgt er een aangepast programma met 32 lestijden per week. Omdat de klassen kleiner zijn, kunnen  de leerkrachten meer rekening houden met ieders individuele noden. Veel vakken in 1B komen ook voor in de lessentabel van 1A. De invulling van de vakken is echter verschillend omdat het hier vooral gaat om herhaling van de leerstof van het basisonderwijs. Het vak Techniek neemt een belangrijke plaats in.

2e leerjaar

In het tweede leerjaar kies je een basisoptie. De basisopties in het tweede leerjaar dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Vanuit je ervaringen zal je dan in de 2e graad een studierichting kunnen kiezen.

2e leerjaar basisoptie Moderne wetenschappen/STEM

Heb je na een jaar nog lang niet genoeg van STEM? Wil je met veel eigen inbreng wiskunde, wetenschappen en technologie naar je hand leren zetten? Kan je het hoge tempo nog aan voor de theoretische vakken? In dat geval kies je voor Moderne wetenschappen/STEM. Deze basisoptie is een afsplitsing van Moderne wetenschappen met nog meer nadruk op wetenschappen en wiskunde. De leerlingen vertrekken vanuit onderzoeksvragen en zoeken antwoorden op wetenschappelijke, technologische en wiskundige vraagstukken. Deze richting is een ideale voorbereiding op wetenschappen en STEM in de tweede graad.

2e leerjaar basisoptie Moderne wetenschappen

Ben je geïnteresseerd in wetenschappen? Wil je meer leren over de socio-economische maatschappij? Zet je graag je tanden in verdiepende en uitbreidende leerstof? Dan is Moderne wetenschappen misschien iets voor jou. Goede resultaten in het eerste leerjaar A vormen een belangrijke basis voor deze optie. Er worden voornamelijk theoretische vakken gegeven. Moderne wetenschappen bereidt je voor op verder studeren in het ASO.

2e leerjaar basisoptie Sociale en technische vorming

Heb je een brede interesse voor de sociale en wetenschappelijke wereld? Verwerk je de leerstof graag aan de hand van eenvoudige experimenten? Dan is Sociale en technische vorming misschien iets voor jou. ‘Mens en milieu’ en ‘natuurwetenschappen en techniek’ zijn twee pijlers binnen deze basisoptie. De meeste leerlingen zullen na deze theoretisch-technische basisoptie verder studeren in het TSO. Daarom beperken we de meeste leerstof tot de basis.

Beroepsvoorbereidend leerjaar

Volgde je vorig schooljaar het eerste leerjaar B? Dan kan je nu starten in het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL). Ook wie uit het eerste leerjaar A komt en vooral talent heeft om praktisch te leren, kan in het BVL terecht.

Naast de basisvorming , maak je kennis met twee beroepenvelden die in onze school verder worden uitgebouwd in de tweede en derde graad. Op het einde van het BVL maak je een keuze voor een van beide of een andere beroepsopleiding.

De beroepenvelden in onze school zijn Mode en Verzorging-voeding.

Delen