1e Graad

1e leerjaar A

In het eerste leerjaar A ligt de nadruk duidelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen: een echt oriënterend jaar om je interesses beter te ontdekken en te verkennen.

Alle klassen van het eerste leerjaar A krijgen gedurende 28 van de 32/33 lesuren dezelfde basisvakken.  De gemeenschappelijkheid is dus groot.  Het verschil wordt gemaakt door de overblijvende 4 of 5 lesuren.  Heel wat vakken ken je al van de basisschool: aardrijkskunde, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, muzikale en plastische opvoeding.  In het vak Techniek leer je over elektrische kringloop, technisch tekenen, informatie- en communicatietechnologie. Tijdens het uurtje leefsleutels leer je je organiseren, leer je hoe je je huiswerk en lessen aanpakt en wordt er ook gewerkt aan een fijne klassfeer.

Voor de overblijvende 4 of 5 lesuren kan je in onze school kiezen tussen drie keuzepakketten.

Keuzepakket STEM

STEM staat voor Sience, Technology, Engineering en Maths.
De gemeenschappelijke vakken worden aangevuld met 3 uren STEM en met 2 initiatie-uren. Tijdens deze 2 initiatie-uren maak je kennis met verschillende studiedomeinen.  Wetenschappen, technologie en wiskunde wordt op geïntegreerde wijze aangeboden.

Keuzepakket Verdieping

De gemeenschappelijke vakken worden aangevuld met extra uren verdieping voor het vak Frans (1 uur), wiskunde (1 uur) en met 2 initiatie-uren.  Tijdens deze 2 initiatie-uren maak je kennis met verschillende studiedomeinen.

Keuzepakket Ondersteuning

De gemeenschappelijke vakken worden aangevuld met extra uren ondersteuning voor het vak Frans (1 uur), wiskunde (1 uur) en met 2 initiatie-uren.  Tijdens deze 2 initiatie-uren maak je kennis met verschillende studiedomeinen.


1e leerjaar B

In het eerste leerjaar B wordt de leerstof uit de basisschool nog eens aan een rustig tempo herhaald.  Zo krijg je de kans om in kleine groepjes tekorten uit de basisschool weg te werken.  Ook wie liever praktisch wil leren, kan starten in het eerste leerjaar B. Je krijgt er een aangepast programma met 32 lestijden per week. Omdat de klassen kleiner zijn, kunnen  de leerkrachten meer rekening houden met ieders individuele noden. Veel vakken in 1B komen ook voor in de lessentabel van 1A. De invulling van de vakken is echter verschillend omdat het hier vooral gaat om herhaling van de leerstof van het basisonderwijs. Het vak Techniek neemt een belangrijke plaats in.

2e leerjaar

In het tweede leerjaar kies je een basisoptie. De basisopties in het tweede leerjaar dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Vanuit je ervaringen zal je dan in de 2e graad een studierichting kunnen kiezen.

2e leerjaar basisoptie Latijn

Latijn richt zich tot leerlingen met een grote belangstelling voor taal, cultuur en literatuur. De cursussen hebben een taalkundig en een cultuurhistorisch doel. Latijn heeft eeuwenlang onze cultuur beïnvloed. Romaanse talen als Italiaans, Frans, Spaans stammen rechtstreeks af uit het Latijn. Ook in het Nederlands en de taal van de wetenschap is de invloed van het Latijn niet weg te denken. De opleiding wil je zo vlug mogelijk in staat te stellen zelfstandig Latijnse teksten te begrijpen.

2e leerjaar basisoptie Moderne wetenschappen

In het 2e jaar ligt het accent op talen en wiskunde. Je maakt kennis met economie en wetenschappen en je krijgt zowel wetenschappelijk werk als socio-economische initiatie.
Wetenschappelijk werk wil je doen aanvoelen en begrijpen hoe wetenschap ontstaat en groeit, hoe in de natuurwetenschappen inzicht, begrip en kennis verworven worden.
In socio-economische initiatie word je geïnformeerd over een aantal sociaal- economische gegevens. Zo maak je kennis met een brede waaier van maatschappelijke aangelegenheden. De hele maatschappelijke structuur komt eigenlijk aan bod: het gezin, de bedrijven, de overheid , het buitenland …
Rond die thema’s wordt de leerstof zo reëel en actueel mogelijk opgebouwd.

 

2e leerjaar basisoptie Sociale en technische vorming

De basisoptie Sociale en technische vorming richt zich tot leerlingen die sociaal voelend zijn en die sociale vaardigheden verder willen ontwikkelen. Je bestudeert de ‘mens en zijn milieu’. Je bestudeert o.a. een aantal wetmatigheden uit de wetenschap en de techniek. Je verneemt meer over de drie componenten van deze basisoptie: de sociale, de technische en de vormende.

Beroepsvoorbereidend leerjaar

Het belangrijkste kenmerk is dat de opleiding sterk praktijkgericht is. Door kennismaking met het beroepenveld mode en het beroepenveld verzorging-voeding word je voorbereid om een verantwoorde keuze te maken naar de 2e graad.

Delen