FAQ

Eerste leerjaar

Wat is het verschil tussen het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B?
Leerlingen die hun getuigschrift van de lagere school behalen, stromen door naar het 1e leerjaar A. Zij bouwen verder op de leerstof van de lagere school. Leerlingen die hun getuigschrift van de lagere school niet behalen, stromen door naar het 1e leerjaar B. In een kleinere groep wordt de leerstof van de basisschool herhaald, waardoor tekorten worden weggewerkt.

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven voor het 1e jaar?
U kan het inschrijvingsformulier op onze website invullen vanaf zaterdag 24 april 2021. Vanaf dan bent u verzekerd van een plaatsje in onze school. Daarna zullen we u contacteren voor een inschrijvingsgesprek van ongeveer 30 minuten. Dit gesprek zal doorgaan in de maand mei of juni. Tijdens dit inschrijvingsgesprek overlopen we samen met u het inschrijvingsformulier, zodat u dit nog kan toelichten.

Hoe groot zijn de klassen?
In de 1A-klassen zitten een 20-tal leerlingen. In 1B zitten maximum 12 leerlingen, zodat we hen individueler kunnen opvolgen.

Wat is het verschil tussen verdieping/uitbreiding en remediëring in het eerste leerjaar A?
Alle leerlingen van 1A krijgen de basisleerstof te verwerken.In 1AR wordt deze basisleerstof op een rustiger tempo gegeven. Je krijgt hier extra tijd, extra uitleg en extra oefeningen om deze basisdoelen te bereiken. In 1AV krijgen de leerlingen naast de basisleerstof ook verdiepende en verbredende leerstof voorgeschoteld. Zij werken verwerken zelfstandiger meer abstracte leerstof.

Heeft de school een aparte speelplaats voor de leerlingen van het eerste jaar?
Ja, de leerlingen van de 1e graad hebben een aparte speelplaats. Zij hebben hierdoor veel ruimte en leren elkaar tijdens de pauzes kennen op een informele manier. Zij kunnen een babbeltje slaan op de banken, maar ook pingpongen of basketten.

Wat zijn talenturen?
In het 1e jaar krijgen de leerlingen tijd en ruimte om tijdens 2 talenturen per week uit te zoeken wat hen interesseert, wat ze graag doen en wat hun talenten zijn buiten de bestaande leerplannen.De leerkrachten maken hen op een boeiende, interactieve en uitdagende manier nieuwsgierig en dagen hen uit om het beste van henzelf te geven in: artistiek atelier, creatief atelier, culinair atelier, expressief atelier of stem-atelier. Bij inschrijving duiden zij hun 1e en 2e voorkeur aan, zodat de school hen kan indelen in één van de vijf ateliers, dat zij het volledige schooljaar volgen.

Is er tijdens de eerste schooldagen een speciaal lesprogramma voorzien?
Op de 1e schooldag ontdekken de leerling in welke klas zij het schooljaar zullen doorbrengen. Elke klas heeft 2 klastitularissen, zij vormen een titularisteam. Zij zorgen ervoor dat de leerlingen elkaar en de school snel leren kennen. Tijdens de 2e schooldag, de onthaaldag, plannen we hiervoor allerlei spelvormen, zodat dit op een ludieke, leuke manier gebeurt.

Werkt de school rond ‘leren leren’?

Algemene tips rond ‘leren leren’ worden aangeboden in een brochure “Survivalgids”. De onderwerpen in deze brochure worden tijdens het wekelijkse klasuur door één van de klastitularissen verder uitgewerkt.
Vakspecifieke tips worden door de vakleerkrachten aangeboden tijdens de lessen zelf. Opdat de leerlingen deze tips thuis ook zouden kunnen raadplegen, krijgen zij deze gebundeld in de brochure “Hoe studeer ik het vak … in het 1e jaar van het Mater Dei-Instituut?”.
Enkele weken voor de proefwerken wordt het studeren van grote gehelen ook besproken in het klasuur. Ook hierbij krijgen zij een bundel die hen hierbij ondersteunt.

Wat is het klasuur?
Het klasuur is 1 lesuur per week dat gegeven wordt door één van de klastitularissen. Tijdens dit uur wordt er gewerkt rond het welbevinden, de klassfeer en de klasdynamica. Daarnaast is er ook ruim aandacht voor “hoe studeren”. Bovendien komen hier allerlei thema’s aan bod zoals tabaks- en alcoholpreventie, relationele en seksuele vorming, social media en pesten…

Algemeen

Hoe laat begint en eindigt de school?

Onze lessen starten om 8.15u. en eindigen om 15.30u, voor sommige klassen om 16.20u. Er is een pauze van 15 minuten voorzien om 10.00u en om 14.25u. De middagpauze is voorzien tussen 11.50u en 12.40u.


Moeten de leerlingen ’s middags op school blijven eten?

De leerlingen van de 1e en 2e graad blijven verplicht op school eten. Enkel leerlingen die in Brasschaat wonen en toelating hebben van de ouders, mogen thuis gaan eten. Zij krijgen een leerlingenpasje waar dit duidelijk op vermeld staat en dat ze moeten tonen wanneer ze de school ‘s middags verlaten. De leerlingen van de 3e graad mogen ‘s middags de school verlaten.

De middagpauze duurt slechts 55 minuten, van 11.50u tot 12.45u.

Hoe moet ik mijn schoolboeken bestellen?

Schoolboeken kunnen online besteld worden of via een winkel naar keuze. 

Hoe kan ik de school bereiken te voet/met de fiets/met het openbaar vervoer?

Te voet komen de leerlingen binnen via de Bredabaan ingang secundair onderwijs of via de fietsenstalling van de Bloemenlei. Uiteraard plaatsen de fietsers hun fiets in deze fietsenstalling. De school is bovendien gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. www.delijn.be

Wat als leerlingen te laat komen?

Wanneer leerlingen te laat komen, melden zij zich aan het onthaal. De onthaalmedewerker noteert in het agenda van de leerling de reden van te laat komen. De leerling toont deze nota aan de leerkracht bij het binnenkomen van de les. De leerling laat deze nota handtekenen door een ouder of voogd. De leerling blijft dezelfde dag 1 lesuur na, tot 16u20 dus.

Zijn er ook lessen op woensdagnamiddag?

In de 1e graad zijn er geen lessen op woensdagnamiddag. De 3e graad kan uitzonderlijk praktijklessen hebben op woensdagnamiddag.

Organiseert de school avondstudie na de lessen?

De leerlingen kunnen zich inschrijven voor zelfstandige avondstudie op maandag-, dinsdag- en donderdagavond tussen 15.30u en 16.20u. 

Moeten leerlingen verplicht deelnemen aan uitstappen of activiteiten die de school organiseert?

Uitstappen en extramurosactiviteiten, nodig om de leerplandoelen te bereiken, zijn verplicht. Indien er uitstappen of extramurosactiviteiten daarbuiten worden georganiseerd, worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld en zijn leerlingen niet verplicht om deel te nemen.

Hoeveel schoolrekeningen stuurt de school per schooljaar?

Er zijn 3 schoolrekeningen per schooljaar: voor de kerstvakantie, voor de paasvakantie en op het einde van het schooljaar.

Hebben alle leerlingen proefwerken?

De leerlingen van 2e en 3e graad BSO hebben geen proefwerken, zij worden geëvalueerd door permanente evaluatie. De andere leerlingen hebben zowel proefwerken als permanente evaluatie. In september wordt aan ouders en leerlingen duidelijk meegedeeld welke vakken permanente evaluatie en welke vakken proefwerken hebben.


Heeft de school een cel leerlingenbegeleiding?

De school heeft een cel leerlingenbegeleiding voor de 1e graad en voor de 2e/3e graad. De leerlingenbegeleiding werkt nauw samen met ouders, leerkrachten, CLB en ondersteuningsteams om onze leerlingen met de nodige zorg te ondersteunen.

Mogen leerlingen eender welke kledij dragen op school?

Er is geen schooluniform. Wij verwachten wel dat onze leerlingen gepaste kledij dragen. Specifieke afspraken hierrond vinden jullie in ons schoolreglement.

Heeft de school lockers voor de leerlingen om hun materiaal in op te bergen?
De leerlingen van de 2e en 3e graad kunnen gebruik maken van lockers. Zij huren deze locker voor een heel schooljaar voor 15 euro huur en 10 euro waarborg. Dit wordt verrekend via de schoolrekening.

Delen