Wereldmeerdaagse

Op maandag 18 februari en dinsdag 19 februari brachten de leerlingen van het eerste en tweede middelbaar, in het kader van duurzame ontwikkeling, een bezoek aan de “Wereldmeerdaagse van Brasschaat”.

Op de foto’s ziet u hoe de leerlingen in groepjes trajecten aflegden op de wereldmarkt. Via doe- en luisteropdrachten kwamen ze meer te weten over kindsoldaten, vluchtelingen, mijnenvelden, milieuproblematiek,… om hen te doen inzien dat de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties echt nodig zijn.

Via de film “The Day the Earth Stood Still” en het lessenpakket daarrond wilden de organisatoren jongeren meer doen vernemen over het klimaat en over leven in het water en op het land. De voorbije weken uitten veel jongeren hun bekommernis hieromtrent. Het was dus een heel actueel thema waarmee we graag aan de slag gingen tijdens de schooluren.

Delen